Pravila privatnosti

Ova pravila privatnosti objašnjavaju kako PPK-BJELOVAR d.d. (dalje u tekstu: PPK-BJELOVAR) obrađuje vaše osobne podatke. PPK BJELOVAR je usmjeren na zaštitu vaših osobnih podataka i njihovu obradu u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Pročitajte ova pravila pažljivo kako biste razumjeli zašto i kako prikupljamo vaše osobne podatke i kako će se oni koristiti.

PPK-BJELOVAR d.d., Đurđevačka cesta 138, 43 000 Bjelovar, OIB: 37828020359 je voditelj obrade Vaših osobnih podataka.

Imamo službenika za zaštitu osobnih podataka koga možete kontaktirati putem e-maila: mira.tomasevic@ppk-bj.hr  ili na adresu Đurđevačka cesta 138, 43 000 Bjelovar; uz napomenu „ZA SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA“.

 

I. Svrhe u koje obrađujemo osobne podatke

Vaše osobne podatke obrađujemo jer nam zakonski propisi nalažu određena postupanja odnosno jer je obrada nužna za izvršavanje ugovora, ili kako bi se poduzele radnje prije sklapanja ugovora ili temeljem naših legitimnih interesa, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode pojedinaca koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

Ukoliko osobne podatke ne možemo obrađivati temeljem navedenih pravnih osnova zatražit ćemo vašu privolu. Ako se obrada temelji na vašoj privoli imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu. O povlačenju privole potrebno je obavijestiti voditelja obrade na e-mail:  mira.tomasevic@ppk-bj.hr ili na adresu Đurđevačka cesta 138, 43 000 Bjelovar; uz napomenu „ZA SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA“. Takvo povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

Vaše osobne podatke obrađujemo kada je to potrebno za sklapanje i ispunjenje prava i obveza koje proizlaze iz ugovora o kupoprodaji, u marketinške svrhe, u svrhe unaprjeđenja našeg poslovanja i vašeg korisničkog iskustva (npr. kada kupite ili naručite proizvode i/ili usluge od nas, kada nas kontaktirate putem telefona ili e-pošte itd.).

Osobne podatke uglavnom prikupljamo izravno od vas, kada naručite određene proizvode ili usluge ili ispunite određeni obrazac.

 

II. Kategorije osobnih podataka

Kod sklapanja ugovora o kupoprodaji potrebni su nam podaci kao što su ime, prezime i adresa radi ispunjenja naše ugovorne obveze isporuke proizvoda i usluga.

Ponekad vas tražimo i dodatne osobne podatke kao što su: kontakt, adresa za dostavu, financijske informacije uključujući informacije o kreditnim, debitnim karticama ili druge informacije o plaćanju koje pružite pri ispunjavanju obrazaca na našem web mjestu ili kada komunicirate s nama putem telefona ili e-pošte te dodatne informacije koje odlučite dobrovoljno podijeliti s nama.

III. Vaša prava

Vaša prava su slijedeća:

Pravo na pristup: imate pravo dobiti od nas potvrdu o tome obrađuju li se vaši osobni podaci, te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima. Informacije o pristupu uključuju - između ostalog - svrhe obrade, kategorije osobnih podataka o kojima je riječ, primatelje ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni. Međutim, to nije bezuvjetno pravo i interesi drugih pojedinaca mogu ograničiti vaše pravo pristupa.

Imate pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za daljnje kopije koje ste zatražili, možemo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova.

Pravo na ispravak: Imate pravo ishoditi od nas ispravljanje vaših netočnih osobnih podataka. Uzimajući u obzir svrhe obrade imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

Pravo na brisanje ("pravo na zaborav"): Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas brisanje vaših osobnih podataka i mi smo obvezni izbrisati takve osobne podatke.

Pravo na ograničenje obrade: Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas ograničenje obrade vaših osobnih podataka. U tom će slučaju odgovarajući podaci biti označeni i mogu biti obrađeni samo u određene svrhe.

Pravo na prigovor: Pod određenim uvjetima, imate pravo na prigovor u bilo kojem trenutku na obradu vaših osobnih podataka, iz razloga koji se odnose na vašu konkretnu situaciju ili kada se osobni podaci obrađuju u cilju izravnog marketinga te možete tražiti od nas da više ne obrađujemo vaše osobne podatke.

Pravo na prenosivost podataka: Pod određenim uvjetima, imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na vas, koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljivom i strojno čitljivom formatu i imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, bez našeg ometanja.

Ako želite saznati više ili želite koristiti jedan ili više od gore navedenih prava, slobodno kontaktirajte voditelja obrade na e-mail: mira.tomasevic@ppk-bj.hr ili na adresu Đurđevačka cesta 138, 43 000 Bjelovar; uz napomenu „ZA SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA“.

Ako niste zadovoljni kako obrađujemo vaše osobne podatke, možete se obratiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

 

IV. Čuvanje osobnih podataka

Osobne podatke koje prikupimo o vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca.

Prikupljeni podaci bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to potrebno za ranije navedene svrhe.

Vaši osobni podaci se neće čuvati u obliku koji omogućuje da budete identificirani duže nego što voditelj obrade razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni. Voditelj obrade će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje voditelja obrade na čuvanje podataka.

Ako ste nam dali privolu, vaše osobne podatke obrađivat ćemo do povlačenja privole.

U slučaju da izjavite osnovani prigovor na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa vaše osobne podatke nećemo obrađivati u budućnosti.

Nadalje, ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni podaci se mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova.  Voditelj obrade će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje voditelja obrade na čuvanje podataka.

 

V. Primatelji osobnih podataka

Važno je napomenuti kako vaše osobne podatke možemo dati našim pouzdanim partnerima koji održavaju naš IT sustav ili pružaju usluge u ime i za račun voditelja obrade. Na primjer, za potrebe održavanja web stranice, servisi koji omogućavaju sigurno plaćanje debitnim i kreditnim karticama online. Spomenuti davatelji usluga su dužni, prema relevantnim ugovorima, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili. Također obvezujemo ih da adekvatno zaštitite vaše podatke te da ih smatraju poslovnom tajnom.

U nekim slučajevima, partneri koji pružaju usluge u ime ili za račun voditelja obrade mogu vaše podatke obraditi izvan Europske unije. Međutim, ugovori koje sklapamo s takvim subjektima obvezuju ih da vašim podacima postupaju sa posebnim sigurnosnim mjerama u skladu s propisima koji su na snazi u Europskoj uniji.

 

VI. Kolačići

Zadržat ćemo i procijeniti informacije o vašem nedavnom posjetu našoj web stranici i kako ste koristili različite dijelove naše web stranice za potrebe analize, odnosno kako bismo razumjeli na koji način korisnici koriste naše web stranice.

Kako bi održavao web stranicu i osigurao da njezine funkcionalnost budu na očekivanoj razini, voditelj obrade koristi tehnologiju poznatu kao "kolačići". Kolačići su male datoteke koje šaljemo na vaše računalo i možemo im kasnije pristupiti. Oni mogu biti privremeni ili trajni. Zahvaljujući kolačićima možete bez poteškoća pretraživati naše stranice te prikazivati rezultate koji su relevantni za vas. Kolačići nam pokazuju ono što zanima vas i druge posjetitelje naše web stranice, što nam pomaže da ju poboljšamo.

Privremene kolačiće koristimo, kako bismo vam primjerice omogućili korištenje funkcije košarice. Ostali kolačići ostaju pohranjeni na vašem računalu po završetku sesije preglednika. To su tzv. trajni kolačići. Trajni kolačići omogućuju automatsko prepoznavanje vašeg preglednika prilikom sljedećeg posjeta tako, da ne morate ponavljati vaše preferirane unose i postavke.

Kolačići nam omogućuju, da ponudu optimalno prilagodimo korisnicima i učinimo ju efikasnijom i sigurnijom.

U trenutku kada pristupite našoj internet stranici kolačići prikupljaju podatke kao što su datum i vrijeme pristupa, naziv pozvane stranice, ID sesije, prenesena količina podataka, informacije o nazivu i verziji preglednika.

Instaliranje kolačića možete blokirati odgovarajućom postavkom u vašem pregledniku. Napominjemo da u tom slučaju nećete moći koristiti sve funkcije ovog web mjesta u punom opsegu.

Više o korištenju kolačića te o reguliranju njihovih postavki pročitajte u našem Pravilniku o korištenju kolačića.

IX. Druge web stranice

Ova Pravila privatnosti odnose se samo na upotrebu i korištenje podataka koje voditelj obrade prikuplja od svojih korisnika (ispitanika). Druge web stranice kojima se može pristupiti putem ovog web mjesta imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načine njihovog korištenja i objavljivanja.

Voditelj obrade nije odgovoran za načine i uvjete rada trećih strana.

Voditelj obrade koristi poslovni profil koristeći usluge Facebook-a, a o njihovim Pravilima privatnosti odnosno izjavama o povjerljivosti kao i o načinu na koji oni koriste vaše osobne podatke možete pogledati na:

 

 

FACEBOOK ONLINE

 

https://www.facebook.com/policy.php

 

 

U slučaju da imate pitanja vezano uz prikupljanje i obradu podataka od strane Facebook-a ili želite ostvariti neko od svojih prava zajamčenih Općom uredbom o zaštiti podataka kontaktirajte:

 

 

FACEBOOK IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska

 

 

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

 

https://hr-hr.facebook.com/policy.php

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

 

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Facebook-a, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

 

 

X. Završne odredbe

Voditelj obrade zadržava pravo izmjene i dopune Pravila privatnosti te će ista biti objavljena na web stranici.
  • Dostava na vaša vrata na području Zagreba i Bjelovara
  • Povoljne cijene
  • Kvalitetni proizvodi
  • Brza dostava
vrh stranice